26.3.2024

Resistenssin hallinta on tärkeä osa viljojen rikkakasvien torjunnan suunnittelua – lue vinkit!

Something went wrong. Please try again later...

Resistenssin hallinta on todella tärkeä osa rikkakasvien torjuntaa. Resistenssin päästessä kehittymään sen hallinta on hankalaa ja rikkakasvien torjunta-ainevalikoima kapenee merkittävästi. Helpoiten resistenssin kanssa pärjää, kun sen kehittyminen pystytään ennaltaehkäisemään. Ennaltaehkäisyssä on hyvin oleellista ymmärtää, miten ainevalinnoilla siihen vaikutetaan.

Mitä rikkakasvien torjunta-aineresistenssi on ja miten se kehittyy?

Resistenssi on jonkun tietyn rikkakasvin kyky selviytyä torjunta-ainekäsittelystä, joka normaalisti kyseisen rikkakasvin pitäisi torjua. Resistenssi voi kehittyä, kun saman vaikutustavan omaavaa rikka-ainetta käytetään useita vuosia samalla lohkolla ilman toisella tavalla vaikuttavaa tehoainetta. Näin voi käydä, jos käytetään esimerkiksi pelkkiä gramma-aineita samalla lohkolla vuosia peräkkäin. Resistenssin hallinnassa onkin tärkeä käyttää eri tavalla tehoavien tehoaineiden yhdistelmiä rikkakasvien torjunnassa.

Yksi parhaista valmisteista resistenssin ehkäisyyn viljojen rikkakasvien torjunnassa on Pixxaro Premium. Se sisältää kaksi eri tavalla rikkakasveihin tehoavaa laajatehoista valmistetta (Pixxaro EC ja Trimmer), jolloin resistenssin hallinta on tehokasta. Tuotetta voi myös huoletta käyttää useita vuosia peräkkäin, sillä sen resistenssiriski on hyvin alhainen.

Mikä on tehoaineryhmien merkitys resistenssin hallinnassa?

Rikkakasvien resistenssiä hallittaessa on tärkeää ymmärtää, mitä tehoaineryhmät tarkoittavat. Valmisteiden sisältämät tehoaineet jaotellaan eri ryhmiin sen mukaisesti, miten ne vaikuttavat rikkakasveihin. Samaan ryhmään kuuluvat tehoaineet vaikuttavat aina rikkakasvissa samalla tavalla. Jos rikkakasvi kehittää resistenssin yhtä ryhmän tehoainetta vastaan, rikkakasvi alkaa kestämään myös muita samaan ryhmään kuuluvia tehoaineita. Resistenssin kehittymistä ei tästä syystä voida ehkäistä vaihtelemalla eri gramma-aineiden välillä.

Viljoilla leveälehtisten rikkakasvien torjunta perustuu pitkälti vain kahteen tehoaineryhmään B ja O. Koska B-ryhmän eli gramma-aineryhmän tehoaineille resistenssin riski on suuri, iso vastuu resistenssin ehkäisystä jää O-ryhmän eli auksiinitehoaineiden varaan.

Gramma-ainetehoaineet eli B-ryhmän tehoaineet vaikuttavat kasvissa kasvin kasvupisteeseen (nuoli oikealla). Teho näkyy kasvupisteen hitaana vaalenemisena. O-ryhmän tehoaineet puolestaan vaikuttavat kasvissa kasvuhormonin lailla aiheuttaen ”mutkaista kasvua” ja tätä kautta kasvin kuoleman (nuoli vasemmalla). Eli B-ryhmän ja O-ryhmän tehoaineet vaikuttavat rikkakasviin eri tavalla.

O-ryhmän tehoaineita ovat mm. MCPA, 2,4-D, fluroksipyyri ja Arylex. Valitulla O-ryhmän tehoaineellakin on merkitystä resistenssin hallinnassa, sillä useimmat niistä tehoavat vain joihinkin rikkakasveihin. Esimerkiksi MCPA tai 2,4-D eivät tehoa lähes ollenkaan pihatähtimöön, joka on merkittävin rikkakasvi Suomessa resistenssin kannalta. O-ryhmän tehoaineista Arylex on poikkeuksellisen laajatehoinen tehoten hyvin myös pihatähtimöön, joten se on nykyisin paras tehoaine resistenssin hallintaan.

Aiemmin mainittu Pixxaro EC valmiste sisältää kaksi O-ryhmän tehoainetta, jotka tekevät siitä erittäin tehokkaan työkalun resistenssin hallintaan. Sen laajatehoisen Arylex-tehoaineen sekä fluroksipyyrin yhdistelmällä voidaan ehkäistä laajasti resistenssin kehittymistä, mutta myös torjua monia jo resistenssin kehittäneitä rikkakasveja kuten pihatähtimöä.

Pixxaro Premium on Suomen suosituimpia rikkakasvien torjunta-aineita

Pixxaro Premium paketista on lyhyessä ajassa tullut erittäin suosittu rikka-aine viljoille. Resitenssin hallinnan lisäksi syitä tähän on monia muitakin.

Pixxaro Premium käy kaikille viljoille, myös apilattomien nurmien suojaviljoille. Se on erittäin tehokas ja laajatehoinen sekä helppokäyttöinen. Pixxaro Premiumin käyttöaika on joustava, se voidaan ruiskuttaa tarvittessa myöhäänkin kasvukaudella sekä hyvin monenlaisissa olosuhteissa eikä lämpötilalla ole juurikaan vaikutusta sen tehoihin. Se on erittäin joustava tankkiseosten suhteen ja sen kanssa voidaan sekoittaa hyvin monipuolisesti eri kasvinsuojeluaineita. Se on hellävarainen viljoille, sillä ei ole pohjavesirajoitusta eikä se rajoita seuraavia viljelykasveja. Eli Pixxaro Premium on kaikin puolin erittäin yksinkertainen ja tehokas valmiste.

Lue aina käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Katso viljelijän kokemuksia Pixxaron käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=8XTiSEw-d40