Kestävä maatalous

Kestävän kehityksen tavoitteet

Pyrkimyksenä parantaa ihmisten ja planeetan elämää

Corteva Agriscience on sitoutunut edistämään kestävää maataloutta, joka rikastuttaa ihmisten elämää ja planeettaamme monien sukupolvien ajan. Olemme asettaneet vuoteen 2030 mennessä saavutettavaksi 14 tavoitetta, jotka parantavat globaalin elintarvikejärjestelmän mukautumiskykyä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Maanviljelijöitä hyödyttävät tavoitteet

Tavoitteemme vuodelle 2030

Asetamme tavoitteita maanviljelijöiden elinkeinon ja toiminnan kehittämiseksi säästäen samalla resursseja ja maata. Kymmenen vuoden sitoutumisemme antaa työkaluja ja koulutusta satovaihteluiden vähentämiseen, panosten optimoimiseen sekä vaihtelevaan ilmastoon sopeutumiseen.

Koulutuksen tarjoaminen maanviljelijöille

Koulutuksen tarjoaminen 25 miljoonalle maanviljelijälle maaperän hoidosta, ravinteiden ja vesivarojen hallinnasta sekä tuottavuuden parhaista käytännöistä vuoteen 2030 mennessä.

Laajennamme tapoja, joilla jaamme maanviljelijöille tietoa uusimmista edistysaskelista ja tekniikasta.

Pientilallisten elämän rikastuttaminen

500 miljoonan pientilallisen tuottavuuden, tulojen ja kestävien viljelykäytäntöjen lisääminen kumulatiivisesti vuoteen 2030 mennessä.

Jopa 80 prosenttia Aasian ja Saharan eteläpuolisen Afrikan elintarviketuotannosta tulee pientilallisilta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan heille pääsyn työkalujen, ratkaisujen ja agronomisen tuen piiriin.

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen kasvattaen samalla satoja

Maanviljelijät voivat kasvattaa kestävästi viljelykasvien satoja 20 prosenttia vähentäen samanaikaisesti viljelyn kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna.

Toimitamme parhaita käytäntöjä ja innovaatioita tuottavuuden parantamiseksi suojaten samalla planeettaamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Maaperää hyödyttävät tavoitteet

Tavoitteemme vuodelle 2030

Olemme sitoutuneet suojelemaan maata, satoja sekä maatalousalan menestystä pitkällä aikavälillä. Tiedämme, että maaperän kunto, vesi ja biodiversiteetti ovat yhteydessä toisiinsa tuottaen hyötyjä taloudelliselle ja runsaalle elintarviketuotannolle.

Parempi maaperän kunto

Maaperän kunnon parantaminen 30 miljoonan hehtaarin alueella vuoteen 2030 mennessä.

Toimitamme työkaluja ja innovaatioita maaperän kunnon parantamiseksi. Ne lisäävät viljelykasvien sääolosuhteiden vaihtelun kestoa, parantavat ilman ja veden laatua sekä tukevat menestyviä elinympäristöjä.

Vesivarojen hallinnan kehittäminen

Typenkäytön tehokkuuden lisääminen globaalisti maataloudessa vuoteen 2030 mennessä. Vedenkulutuksen vähentäminen lisäten samalla satoja 2,5 miljoonalla hehtaarilla siementuotannossa ja kuivuudesta kärsivällä viljelymaalla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2020.

Kun typpeä käytetään tehokkaasti, kasvit kasvavat paremmin ja ympäröivät luonnonvarat ovat suojassa. Typen stabilointiaineissa käytämme edistynyttä tekniikkaa typen käytön tehostamiseksi. Käytämme myös hyväksemme strategioita, joilla lisätään veden käytön tehokkuutta kuivilla alueilla.

Biodiversiteetin lisääminen

Biodiversiteetin lisääminen yli 10 miljoonan hehtaarin laidunalueilla ja luonnonvaraisissa ekosysteemeissä maailmanlaajuisesti ottamalla käyttöön kestäviä hoitomenetelmiä ja elinympäristöjen suojelutoimia vuoteen 2030 mennessä.

Biodiversiteetti on maatalouden ja elintarvikejärjestelmien perusta. Muodostamme kumppanuuksia elinympäristöjen luomiseksi ja uusien tekniikoiden kehittämiseksi maan hoitoon.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Yhteisöjä hyödyttävät tavoitteet

Tavoitteemme vuodelle 2030

Autamme viljelijöiden yhteisöjä menestymään tukemalla maataloudessa toimivia asiakkaitamme ja kollegojamme sekä yhteisöjä, joissa asumme ja työskentelemme. Olemme sitoutuneet kannustamaan ja suojelemaan ihmisiä koko elintarvikejärjestelmässä ja laajemmassa maatalousyhteisössä.

Työntekijöiden turvallisuuden suojaaminen

Maaperän kunnon parantaminen 30 miljoonan hehtaarin alueella vuoteen 2030 mennessä.

Laitoksissamme ja maataloudessa työskentelevien ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelu.

Maatalous on maailmanlaajuisesti yksi vaarallisimmista toimialoista. Viljelijöiden tukemiseksi meidän on pidettävä huolta, että maatalouden työntekijät pysyvät turvassa ja terveinä.

Naisten ja nuorten voimaannuttaminen ja yhteisöjen osallistaminen

Naisten ja nuorten voimaannuttaminen ja yhteisöjen osallistaminen globaalisti kaikissa yhteisöissä ja maissa, joissa yrityksemme toimii, vuoteen 2030 mennessä.

Uskomme, että maatalouden yhteisöt hyötyvät taloudellisista mahdollisuuksista ja kaikkien sosiaalisesta osallisuudesta. Lisäämme paikallista läsnäoloamme maailmanlaajuisesti Corteva Grows -ohjelman kautta.

Miljoona tuntia vapaaehtoistyötä

Miljoona tuntia Cortevan työntekijöiden vapaaehtoistyötä ihmisten ja yhteisöjen tukemiseksi maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

Yli 20 000 työntekijäämme voivat antaa vahvan panoksen muiden ihmisten ja laajemman maatalousyhteisön hyväksi. Tarjoamme lisää paikallisia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön Corteva Grows -ohjelman kautta.

Toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen

Toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen viljelijöiltä kuluttajille hyödyntämällä digitaalisia työkaluja, joiden avulla viljelijät pystyvät luomaan läpinäkyvyydestä lisäarvoa maatalousmarkkinoilla, elintarvikejärjestelmissä ja yhteisöissä.

Läpinäkyvyys on kestävyyden kannalta olennaisen tärkeää. Kuluttajat ja sidosryhmät haluavat entistäkin enemmän tietää, miten ruoka on tuotettu. Digitaalisten työkalujen avulla viljelijät pystyvät seuraamaan ja jakamaan tietoja avoimesti.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Toimintojamme hyödyttävät tavoitteet

Tavoitteemme vuodelle 2030

Olemme sitoutuneet parantamaan toimintojemme ja viljelijöille tarjottavien ratkaisujen kestävyyttä. Kymmenen vuoden sitoumuksiimme kuuluvat kestävä innovointi, ilmastostrategian laatiminen, vain kestävien pakkausmateriaalien käyttö ja toimipaikkojemme kestävyystoimenpiteiden lisääminen.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävyystavoitteisiin pyrkiminen

Tavoitteemme vuodelle 2030

Corteva Agriscience on asettanut 14 kunnianhimoista tavoitetta, joilla pyritään parantamaan ihmisten elämää kestävyyden kautta. Kehitys ja eteneminen kohti näitä tavoitteita yrityksenä ja yhdessä kumppaneidemme kanssa kuvastaa sitoumustamme, eli olemme tosissamme. Lähestymistapamme perustuu parhaisiin käytäntöihin ja globaaleihin kestävyysperiaatteisiin.

Merkityksellisyyden arviointi

Yhteisen ponnistuksen kautta olemme yksilöineet painopistealueet, joilla voimme vaikuttaa eniten. Lue lisää merkityksellisyyden arvioinnin kehitysprosessista.

Lisätietoja

Sidosryhmien osallistaminen

Sidosryhmien osallistaminen on olennaisen tärkeä osa tavoitteiden kehitystä sekä vastuunottoa ja edistymistä kohti tavoitteita. Lue lisää, miten sidosryhmät kuuluvat olennaisena osana siihen, miten parannamme elämää kestävyyden kautta.

Lisätietoja

Viljelijöitä koskevien tavoitteiden tiedot

Maata koskevien tavoitteiden tiedot

Yhteisöjämme koskevien tavoitteiden tiedot

Toimintojamme koskevien tavoitteiden tiedot

Kestävän kehityksen tavoitteet

”Sidosryhmiemme tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden ymmärtäminen on ollut elintärkeää strategiamme kannalta sekä määriteltäessä prioriteetteja ja kohdistettaessa toimintaa sinne, missä se vaikuttaa parhaiten. Se on yhtä lailla olennaista myös valvottaessa edistymistä ja raportoitaessa siitä.” 

- Anne Alonzo, Corteva Agrisciencen Chief Sustainability Officer