Zypar™

Herbisidi

Zypar on nestemäinen, kahta tehoainetta sisältävä uutuus leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan  kaikille viljoille sekä apilattomien nurmien suojaviljoille. Zypar sisältää uutta laajatehoista Arylex -tehoainetta sekä Primuksesta tuttua florasulaamia. Näiden kahden tehoaineen ansiosta Zypar tehoaa erinomaisesti tärkeimpiin leveälehtisiin rikkakasveihimme.Zypar soveltuu käytettäväksi yksistään eikä se tarvitse edes kiinnitettä. Kauralla kuitenkin suositellaan tankkiseosta toisen rikkakasvien torjunta-aineen kanssa alhaisemman käyttömäärän takia. Zyparin teho tärkeimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin kuten saunakukkaan, mataraan, pihatähtimöön (eli vesiheinään), jauhosavikkaan, pillikkeeseen ja peippiin on erinomainen.


Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Zypar soveltuu kaikkien viljojen sekä apilattomien nurmien suojaviljojen leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Kevätkäyttöön tarkoitettu Zypar tehoaa laajasti leveälehtisiin rikkakasveihin mm. pihatähtimö, savikka, saunakukka, pihatatar, pillike, peippi ja kierumatara. Torjuu tehokkaasti myös haastavampia lajeja, kuten kurjenpolvea, unikkoa ja peltoemäkkiä. Zyparia voidaan käyttää yksinään, mutta sopii erinomaisesti käytetäväksi myös seoksissa. Zyparin normaali käyttömäärä yksinään käytettynä on 0,75 l/ha. Kauralla käyttömäärä on 0,5 l/ha ja tällöin suositellaan tankkiseosta esimerkiksi gramma-aineen kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyparin teho kovassa rikkapaineessa oli vakuuttavaa tällä Inkoolaisella ohralohkolla. Lohkon pahimmat rikat olivat matara ja erityisesti pillike, jotka saatiin tehokkaasti kuriin Zypar käsittelyllä (0,75 l/ha). Muutenkin Zypar puhdisti lohkon täysin rikkakasveista, kun taas käsittelemättömällä alueella pillike ja matara oli vallannut ohran kasvualan lähes täysin (vasemmalla).

Torjuttaessa pienannosaineita kestäviä rikkakasveja Zyparilla, kuten gramma-aineita kestävää vesiheinää, torjunta pitää tehdä rikkakasvien ollessa pieniä ja normaalia suuremmalla käyttömäärällä. Suositeltavaa on käyttää 1 l/ha (ei kauralle) torjuttaessa esimerkiksi kestävää vesiheinää eli pihatähtimöä. Kestävän vesiheinän torjunnassa on tärkeää myös seurata tilannetta kasvukauden mittaan. Usein vesiheinää itää lisää ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen, jolloin suositellaan Starane 333HL valmisteen yhdistämistä korrenkasvu-lippulehtivaiheen ruiskutukseen (esim. tautitorjunta, kasvunsääderuiskutus tai hukkakauran torjunta) käyttömäärällä 0,3 l/ha. Tällöin vesiheinäongelma saadaan vähitellen kuriin eikä siemenpankki pääse lisääntymään.

Suurimpaa 1 l/ha ( ei kauralle) käyttömäärää käytetään myös myöhäisessä rikkatorjunnassa, kun rikkakasvit ovat päässeet kasvamaan suuriksi.

Pienintä 0,5 l/ha käyttömäärää käytetään kauralla tankkiseoksissa esimerkiksi gramma-aineen kanssa.

Zypar on OD- formulaatio, eli se sisältää kiinnitteen ja pitää muistaa sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä.

Edut

Zyparin käyttö on poikkeuksellisen joustavaa. Sen kumpikin tehoaine toimii tehokkaasti viileissä olosuhteissa. Myöskään ilmankosteus ei vaikuta merkittävästi tehoon. Ruiskutusajankohdan voikin valita joustavasti ilman, että teho heikkenee. Lisäksi Zyparin käyttöaika on hyvin laaja, aina lippulehden tupen turpoamiseen asti eli vielä lippulehtivaiheen jälkeen. Zypar onkin helppokäyttöisyyden ja joustavuutensta puolesta omaa luokaansa.

Kauralla ruiskutus pitää tehdä ennen korrenkasvun alkua, viimeistään kasvuasteella BBCH 32.

Zypar sisältää uutta Arylex-tehoainetta, joka kuuluu eri tehoaineryhmään kuin resistenttiherkät gramma-aineet. Arylex-tehoaineen toimintatavan ja sen laajan tehon ansiosta Zypar ehkäisee laajasti resistenssin kehittymistä, sekä torjuu jo pienannosaineille kestäviksi kehittyneet rikkakasvit.

Arylex-tehoaineen ansiosta Zyparin teho näkyy pellolla erittäin nopeasti. Herkimpien rikkakasvien kohdalla teho näkyy parhaimmillaan alle vuorokaudessa.

Zypar ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa ja sitä voi myös käyttää pohjavesialueilla. Oljen käytölle ei myöskään ole rajoituksia.


Viljelykasvit

Kaura

Nurmet

Apilattomien nurmien suojaviljat

Ohra

Ruis

Ruisvehnä

Vehnä

Tekniset tiedot

Tehoaineet:
6,25 g/l Arylex (halauksifeeni-metyyli) + 5 g/l florasulaami

Pakkauskoko:
5 litraa: normaalilla käyttömäärällä 6,7 ha

Formulaatio:
OD

Suositellut käyttömäärät:
Zyparin normaali käyttömäärä on 0,75 l/ha (ei kaura)
Syysviljat: 0,75 – 1,0 l/ha
Kevätvehnä ja ohra: 0,75 – 1,0 l/ha
Kaura: 0,5 l/ha + gramma-aine

Käyttö apilattomien nurmien suojaviljoilla suojaviljan käyttömäärän mukaisesti

Käyttöaika:
Syysviljat: BBCH 23-45
Kevätvehnä ja ohra: BBCH 13-45
Kaura: BBCH 21-32

Vesimäärä:
100-400 l/ha.

Kiinnite:
Ei tarvetta kiinnitteelle

Sateenkesto:
1 tunti

Ruiskutusolosuhteet:

Joustava. +2°C – 25°C, ilmankosteus ei vaikuta merkittävästi tehoon. Erittäin kuivissa olosuhteissa voi esiintyä tehon alenemista.

Rajoitukset:

Soveltuu pohjavesialueille, ei jälkikasvirajoitusta eikä peräkkäiskäytön rajoitusta.

Etäisyys vesistöistä 10 m

Tankkiseokset:
Soveltuu erinomaisesti tankkiseoksiin. Voidaan sekoittaa myös esim. joidenkin hukkakauran torjunta-aineiden kanssa.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.

Tehotaulukko

  Zypar
Rikkakasvi 0,75 l/ha 1 l/ha
Peltokanankaali X X
Lutukka X X
Ruiskaunokki - X
Jauhosavikka X X
Pelto-ohdake - (X)
Peltoemäkki X X
Kirjopillike X X
Karheapillike X X
Kierumatara X X
Peltomatara X X
Punapeippi X X
Linnunkaali X X
Saunakukka X X
Pihasaunio  X X
Peltolemmikki (X) X
Pihatatar X X
Kiertotatar X X
Ukontatar X X
Niittyleinikki - X
Poimuhierakka - X
Peltovillakko X X
Rikkasinappi X X
Peltohatikka X X
Pihatähtimö X X
Voikukka - X
Peltotaskuruoho X X