Titus®

Herbisidi

Titus on lehtivaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine perunalle ja rehumaissille. Sitä voidaan käyttää myös varhaisperunalla. Se tehoaa hyvin useimpiin rikkakasveihin mm. mataraan, linnunkaaliin, ohdakkeeseen, hatikkaan, lemmikkiin, linnunkaaliin, pillikkeeseen ja juolavehnaan. Teho tatarlajeihin, orvokkiin ja kuivina vuosina savikkaan tai isoon savikkaan on huono.

Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Laajin ja nopein vaikutus leveälehtisiin rikkakasveihin saadaan sirkkalehti- 1- kasvulehtiasteella. Juolavehnään teho on paras 3-6- lehtiasteella. TITUS® teho on erittäin hyvä seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, peltolemmikki, matara, jääntirapsi, pillike, peltovillakko, lutukka, juolavehnä, pihatähtimö, savikka (sirkkalehtiasteella), peippi (sirkkalehtiasteella), pelto-orvokki (sirkkalehtiasteella). Hyvä teho kiertotatarta, peltovalvattia ja pelto-ohdaketta vastaan 3-6- lehtiasteella tai n. 10-15 cm korkuisena. Heikko teho mustakoisoa, pihatatarta ja tädykettä vastaan.

Peruna:

Peruna ruiskutetaan rikkakasvien, erityisesti savikan ollessa sirkkalehti - 2-lehtivaiheessa riippumatta perunan kehitysvaiheesta. Titus  -valmisteen käyttömäärä on 20 – 30 g/ha. Tarvittaessa rikkakasvien taimettumisen jatkuessa valmistetta voidaan ruiskuttaa uudelleen 7- 10 vrk myöhemmin 20 – 30 g/ha. Valmistetta saa ruiskuttaa korkeintaan 50 g/ha kasvukauden aikana. Mikäli savikka on ehtinyt kehittyä 2-lehtiastetta pidemmälle, voidaan rikkakasvit torjua myös tankkiseoksella Titus 20 – 30 g/ha + Senkor 150-200 g/ha. Senkor® –valmiste saattaa seoksessa heikentää Titus  -valmisteen tehoa mataraan. Tarvittaessa rikkakasvien taimettumisen jatkuessa valmistetta voidaan ruiskuttaa uudelleen 7-10 vrk myöhemmin.

Käyttö rehumaissilla:

Rehumaissi ruiskutetaan 2-6 –lehtiasteella sen ollessa hyvässä kasvussa. Rikkakasvien tulee olla mieluiten alle 4-lehtisiä. Varsinkin jauhosavikka on ruiskutettava ennen 4-lehtivaihetta riittävän tehon saamiseksi. Titus –valmisteen käyttömäärä on 30-50 g/ha ja sitä ruiskutetaan yhdessä kiinnitteen kanssa. Ruiskutus voidaan tehdä myös jaettuna käsittelynä 7- 10 päivän välein. Jaetulla käsittelyllä saadaan usein paras teho rikkakasveihin. Esimerkiksi 25 g/ha + kiinnite – 7-10 päivää – 25 g/ha + kiinnite.

Juolavehnän torjunta:

Käsittely tehdään juolavehnän 4-lehtiasteella. Käyttömäärä on 50 g/ha.

Titus® + Boxer®
Tankkiseoksella valvatin ja ohdakkeen torjunta perunasta

Viljelykasvit

Maissi

Peruna


Tekniset tiedot

Tehoaineet:
250 g/kg rimsulfuroni

Pakkauskoko:
100 g

Formulaatio:
WG

Suositellut käyttömäärät:
Peruna:

Rikkakasvien sirkkalehti – 2-lehtivaiheessa 20-30 g/ha + kiinnite 0,2 l /200 l vettä

Tarvittaessa toinen ruiskutus 7-10 vrk myöhemmin 20-30 g/ha + kiinnite 0,2 l /200 l vettä

Korkeintaan 50 g/ha kasvukauden aikana.

Maissi:

Maissin 2-6 -lehtiasteella kun maissi hyvässä kasvussa 30-50 g/ha + kiinnite 0,2 l /200 l vettä

Myös jaettu käsittely mahdollinen, tällöin ruiskutuksen välissä 7-10 vrk ja 50 g/ha kasvukauden maksimiannos jaetaan kahteen eri ruiskutukseen, joko 20 g/ha + 30 g/ha, 25 g/ha + 25 g/ha tai 30 g/ha + 20 g/ha (+kiinnite)

Vesimäärä:
200-300 l/ha.

Kiinnite:
Lisätään aina Sito Plus kiinnitettä 2 dl/200 l vettä (0,1 % nesteen määrästä)

Sateenkesto:
2 h

Ruiskutusolosuhteet:

Torjuntatulos on yleensä parempi kun ilmankosteus on korkea. Kuivissa olosuhteissa Titus tulisi ruiskuttaa aikaisin aamulla parhaan tuloksen saavuttamiseksi. TITUS® - valmisteen teho on paras lämpimällä ilmalla päivälämpötilan ollessa yli 12 - 15°C

Rajoitukset ja huomautukset:

Ei saa käyttää perunan siemenviljelyksillä tai mikrotaimista, minimukuloista tai kloonilisätystä materiaalista perustetuilla siemenperunaviljelyksillä eikä kasvihuoneissa ja harson alla viljeltävällä perunalla.

Ei saa käyttää pohjavesialueilla. 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Valmistetta saa ruiskuttaa korkeintaan 50 g/ha kasvukauden aikana.

Aikaisen perunan jälkeen saa samana vuonna, kynnön jälkeen, viljellä vain syysvehnää tai syysruista. Seuraavana vuonna saa käsitellyllä lohkolla viljellä perunaa, viljaa tai maissia.

Vaarallista muille viljelykasveille. Älä ruiskuta tuulisella säällä, lämpötilan ollessa alle 0 °C tai yli 25 °C tai lämpötilan vaihtelun ollessa yö- ja päivälämpötilan välillä 15 °C tai enemmän ja olosuhteiden jatkuessa viikon ajan.

Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa käsitellä. Jos kasvusto kärsii kylmyyden, kuivuuden, märkyyden, tuhoeläinten, ravinnepuutoksen yms. aiheuttamasta stressistä tai jostakin muusta perunan kasvua rajoittavasta tekijästä, kasvustoa ei tule ruiskuttaa.

Kaikki maissilajikkeet eivät kestä Titus. Myös kestävät lajikkeet saattavat ohimenevästi vaalentua.

Eräät perunalajikkeet voivat vaalentua ohimenevästi varsinkin kaksoisruiskutuksen jälkeen erityisesti kuivissa, kuumissa oloissa. Jokseenkin herkkiä lajikkeita ovat leveälehtiset Fambo, Matilda, Nicola, Sabina, Timo ja Van Gogh.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.