Rexade™ 440

Herbisidi

RexadeTM 440 on tehokas ratkaisu leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysvehnälle, rukiille ja ruisvehnälle.

 

Yksi ruiskutuskerta riittää torjumaan laajasti sekä leveälehtisiä ja heinämäisiä rikkakasveja, sekä myös joitain vaikeasti torjuttavia rikkakasveja. Tehokas ja joustava Rexade ™ 440 antaa sinulle joustoa ruiskutustyön suunnittelussa.

 

Tehokas 3 tehoaineen seos:

• Pyroksulaami

• Florasulaami

• Arylex ™ Active

 

Pyroksulaami ja florasulaami ovat tuttuja tehoaineita Tombosta, Broadwaysta ja Broadway Starista. Arylex ™ Active on uusi tehoaine ja se on tärkeä osa ZyparTM, QuelexTM ja PixxaroTM EC rikkakasvien torjunta-aineita.

 

Rexade ™ ei vaadi seoskumppania. Tehon varmistamiseksi Rexade 440 tulee käyttää yhdessä Dassoil-kiinnitteen kanssa. Suositeltu annos: 0,5 l / ha Dassoil.

Viljelykasvi Käyttöaika (BBCH) Käyttömäärä
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä 23-32 (pensomisen alusta - 2-solmuasteelle) 50 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL
Kevätvehnä 21-32 (pensomisen alusta - 2-solmuasteelle) 40 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL

Rexade 440 on formuloitu Corteva Agrisciencen patentoimalla uudella innovatiivisella GoDRITM teknologialla, jonka ansiosta rakeet liukenevat nopeasti jopa kylmässä vedessä. Sen ansiosta ruiskutusnesteen valmistus on nopeampaa ja helpompaa. Rae liukenee täysin veteen, mikä varmistaa ongelmattoman ruiskutustyön suuttimien ja suodattimien pysyessä avoinna. Uuden formulaation ansiosta Rexade 440 valmiste mahdollistaa:

• Suuren tehoainepitoisuuden

• Pienen pakkauksen käsiteltäväksi ja hävitettäväksi

• Vähemmän tuotetta per hehtaari

Rexade 440 antaa vapauden suunnitella ruiskutustyö joustavammin

Rexade 440 tarjoaa erittäin hyvän tehon monenlaisissa olosuhteissa. Sen sateenkestävyys saavutetaan tunnissa, ruiskutus on mahdollista tehdä joustavasti lämpötilan ollessa 5-20°C välillä. Rexade 440 kohdalla joustavuus tarkoittaa myös:

·       Ei rajoituksia seuraavalle viljelykasville

·       Arylex tehoaineen ansiosta ehkäisee pienannosaineresistenssin kehittymistä

·       Joustava tankkiseosten suhteen

·       Pienet käyttömäärät – suurienkin alojen aineet mahtuvat mukaan ruiskun laatikkoon

·       Voidaan käyttää myös ennen täyttä korjuukypsyyttä korjatulle kokoviljasäilörehulle ja murskeviljalle (37 vrk varoaika)

Parempaa tehoa Arylex™ Active ansiosta

Arylex edustaa uutta kemiaa synteettisten auksiinien tehoaineryhmässä. Aivan kuten Rexaden kaksi muutakin tehoainetta, Arylex toimii hyvin myös matalissa lämpötiloissa. Arylexin ansiosta teho rikkakasveissa näkyy pellolla nopeasti sekä se mahdollistaa tehokkaan pienannosaineresistenssin hallinnan.

 

Arylexin ansiosta voit hallita paremmin ja joustavammin viljapeltojesi rikkakasveja.

Viljelykasvit

Ruis

Ruis

Ruisvehnä

Ruisvehnä

Vehnä

Vehnä

Tekniset tiedot

Tehoaineet:
240 g/kg pyroksulaami + 100 g/kg florasulaami + ArylexTM (halauksifeeni-metyyli) 100 g/kg

Pakkauskoko:
500 g

Formulaatio:
WG

Suositellut käyttömäärät:
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä: 50 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Kevätvehnä: 40 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Käyttöaika:
BBCH 21-32 – pensomisen alusta, pensomisen loppuun

Vesimäärä:
100-400 l/ha.

Kiinnite:
Käytetään aina yhdessä Dassoil kiinnitteen kanssa (0,5 l/ha)

Sateenkesto:
1 tunti

Ruiskutusolosuhteet:
Optimaalinen ruiskutusajankohta on lämpötilan ollessa 5 -20°C. Vältä ruiskuttamista hyvin kuivissa tai lämpimissä olosuhteissa. Myös ruiskuttamista ennen hallaa on vältettävä.

Rajoitukset:

Ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Ei peräkkäiskäytön rajoitusta.

Etäisyys vesistöistä 3 m

Ei jälkikasvirajoituksia

Varoaika:

Ennen täyttä korjuukypsyyttä korjattu rehuvilja (kokoviljasäilörehu ja murskerehu) 37 vrk.

Tankkiseokset:
Rexade 440 ei saa ruiskuttaa tankkiseoksena Bumber 25EC/Tilt 250 EC –valmisteen kanssa sakkautumisriskin vuoksi. Rexade 440 ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksaproppi-petyyliä tai klodinafoppia sisältävien tuotteiden kanssa näiden tehon alenemisen vuoksi. Käsittelyiden välin tulisi olla vähintään 14 vrk.

Rexade 440-valmistetta ei yleensä suositella käytettäväksi kasvunsääteiden kanssa. Syysviljoilla ja kevätrukiilla voidaan kuitenkin käyttää klormekvattikloridivalmisteen alinta suositeltua määrää tankkiseoksena. Suositeltava ruiskutusväli muihin kasvunsääteisiin tai korkeampaan klormekvattikloridivalmisteen määrään on vähintään 7 päivää.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.

Jälleenmyyjä

Rexade 440 löytyy Hankkijan valikoimasta.

Viljelijäkokemuksia

Rexade – yhdellä ruiskutuksella taisteluun leveälehtisiä ja heinämäisiä rikkakasveja vastaan

RexadeTM on Corteva AgriscienceTM:n kehittämä uudenlainen rikkakasvien torjunta-aine vehnän ja rukiin laajatehoiseen rikkatorjuntaan. Rexade sisältää BroadwayTM:sta tuttua pyroksulaamia ja florasulaamia mutta myös uuttaa ArylexTM-tehoainetta, jota ei löydy mistään muusta vastaavanlaisesta markkinoilla olevasta tuotteesta. Arylexin ansiosta Rexade estää pienannosaineille kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen ja Arylex tuo lisätehoa leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan, mm. pihatähtimöön, peippiin, emäkkiin, mataraan ja pillikkeeseen. Tällä kolmen tehoaineen ainutlaatuisella yhdistelmällä saadaankin erinomainen teho kaikkiin merkittävimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin sekä mm. hukkakauraan, juolavehnään ja luohoon.

Rexade-rikkakasviaine oli kasvukausilla 2019 ja 2020 kokeilussa Agroset Oy:n tilalla Huittisissa. Tilan toinen omistaja, Jaakko Laamanen, oli aineeseen tyytyväinen. ”Kyllä tulevaisuudessa aion siirtyä vallan tämän aineen käyttöön”, hän toteaa.

Jaakko Laamanen oli erittäin tyytyväinen siihen, miten Rexade puhdisti vehnäpellon rikkakasveista.

 

Isäntää miellyttää Rexadessa varsinkin sen laajatehoisuus ja pienet käyttömäärät. Pisteitä Rexaden laariin sataa myös sen laajasta käytettävyydestä: se toimii tehokkaasti monenlaisissa olosuhteissa.

Agroset viljelee 490 hehtaarin peltopinta-alallaan vehnää, ruista, ohraa ja pakastehernettä. Tilakeskuksen hallissa kasvaa 140 000 broileria ja laajennus on suunnitteilla.

Laaja teho yhdellä ajolla

Työmäärän vähentämisen houkuttamana juureksista ja sokerijuurikkaasta broilereihin ja viljaan siirtynyt Laamanen on tyytyväinen ruiskutuskertojen vähentymiseen.

”Tuntuu hassulta ajaa moneen kertaan eri aineilla siksi, että saisi ruiskutettua myös hukkakauroja ja juolavehniä, kun yhdellä aineella saa saman tehon kerta-ajolla.”

Kun viljelyala kasvaa, kasvaa väkisinkin myös etäisyys kauimmaisille lohkoille. Laamasen tilalla etäisyys tilakeskuksesta kauimmaisille lohkoille on 26 kilometriä. Veden kuljetuksesta ei tarvitse huolehtia jokivedellä ruiskutettaessa, mutta kasvinsuojeluaineet on etäisyyden kasvaessa saatava mukaan. Rexaden käyttömäärä on pieni, kevätvehnällä vain 40 g/ha ja syysvehnällä 50 g/ha, joten suurenkin alan aineet mahtuvat kätevästi ruiskun laatikkoon.

Juolavehnän kimppuun ilman jälkikasvirajoituksia

Varsin tyytyväinen Laamanen on Rexaden toimivuuteen juolavehnän kanssa. Vaikka se ei täysin tapa juolavehnää, se pysäyttää juolavehnän kasvun alle puintikorkeuden. Tämä pitää puitavan kasvuston puhtaana ja tekee sadonkorjuusta helppoa. Juolavehnälle jää tällöin myös hyvin lehtipinta-alaa vastaanottaa sadonkorjuun jälkeinen glyfosaattiruiskutus.

Pakasteherne on Agroset Oy:lle mieleinen kasvi sekä kannattavuutensa, että loistavien viljelykiertoa helpottavien ominaisuuksiensa ansiosta. Tarkkaan säädelty tuotantoketju aiheuttaa kuitenkin viljelijälle välillä päänvaivaa.

”Pakasteherneen viljely säätelee kasvinsuojeluaineita, joita viljoilla saa käyttää. On hyvä, että Rexadella ei ole jälkikasvirajoitusta, joten viljelykierron suunnittelu on helppoa.”, Laamanen toteaa.

Rexade™ 440 + DASSOIL tehokas useisiin rikkakasveihin


  Kevätvehnät Syysviljat
  40 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL 50 g Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL
Heinämäiset rikkakasvit
Englanninraiheina
Hukkakaura
Karheanurmikka
Peltoluoho
Leveälehtiset rikkakasvit
Hukanputki
Jauhosavikka
Jaantirapsi
Karheapillike
Kierumatara
Lutukka
Peltokurjennokka
Peltoemakki
Ruiskaunokki
Hanhentatar
Kiertotatar
Peltolemmikki
Pelto-orvokki
Peltoretikka
Peltovalvatti
Peltovillakko
Pihatatar
Pihatahtimo
Punapeippi
Ratamot
Rikkasinappi
Saunakukka
Tadykkeet
Ukontatar
Unikot

Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä

Yhteystiedot