Quelex™

Herbisidi

Quelex on raemainen kahden tehoaineen helppokäyttöinen uutuus leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kaikille viljoille, myös kauralle. Quelex sisältää uutta laajatehoista Arylex -tehoainetta sekä Primuksesta tuttua florasulaamia. Näiden kahden eri tehoaineryhmiin kuuluvien tehoaineiden ansiosta Quelex tehoaa erinomaisesti tärkeimpiin leveälehtisiin rikkakasveihimme ja ehkäisee myös laajasti pienannosaineresistenssin kehittymistä.

Quelexia voidaan käyttää joko yksinään tai tankkiseoksessa muiden rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa. Sen teho yksinäänkin käytettynä on erinomainen tärkeimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin kuten mm. saunakukkaan, mataraan, pihatähtimöön (eli vesiheinään), jauhosavikkaan, pillikkeeseen ja peippiin. Quelexin käyttö on erittäin joustavaa. Lämpötila ja ilmankosteus eivät vaikuta merkittävästi sen tehoon ja käyttöaikakin on poikkeuksellisen joustava. Quelexilla ruiskutusajankohta voidaankin valita hyvin vapaasti myös haastavammissa olosuhteissa. Lue lisää Quelexin käytöstä alempaa tältä sivulta.

Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Quelex soveltuu ohran, kauran, vehnän, rukiin ja ruisvehnän leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan keväällä. Quelex tehoaa laajasti leveälehtisiin rikkakasveihin mm. pihatähtimö, savikka, saunakukka, pihatatar, pillike, peippi ja kierumatara. Torjuu tehokkaasti myös haastavampia lajeja, kuten kurjenpolvea, unikkoa ja peltoemäkkiä. Tehonsa puolesta Quelex soveltuu hyvin käytettäväksi yksinään leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa mutta se toimii hyvin myös seoksissa. Erityisesti kauralla tankkiseos toisen rikkakasvien torjunta-aineen kanssa on suositeltavaa, kauran alhaisen käyttömäärän johdosta.

Yksinään käytettäessä Quelexin käyttömäärä syysviljoilla on 50 g/ha + kiinnite ja kevätvehnällä ja ohralla 40-50 g/ha + kiinnite. Kauralla käyttömäärä on 25 g/ha + kiinnite, joilloin on suositeltavaa käyttää tankkiseosta esimerkiksi gramma-aineen kanssa.

Tällä lohkolla Hämeenlinnassa pahimmat rikat olivat matara, vesiheinä ja peippi, joista kaikista päästiin Quelexillä tehokkaasti eroon. Erityisesti matara oli lohkolla suuri ongelma kuten vasemmalla kuvassa käsittelemättömällä alueella näkyy, mutta käsitelty alue oli täysin puhdas matarasta ja muista rikoista.
  

Torjuttaessa pienannosaineita kestäviä rikkakasveja Quelexilla, kuten gramma-aineita kestävää vesiheinää, torjunta pitää tehdä rikkakasvien ollessa pieniä ja normaalia suuremmalla käyttömäärällä. Suositeltavaa on käyttää 50 g/ha torjuttaessa esimerkiksi kestävää vesiheinää eli pihatähtimöä. Kestävän vesiheinän torjunnassa on tärkeää myös seurata tilannetta kasvukauden mittaan. Usein vesiheinää itää lisää ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen, jolloin suositellaan Starane 333HL valmisteen yhdistämistä korrenkasvu-lippulehtivaiheen ruiskutukseen (esim. tautitorjunta, kasvunsääderuiskutus tai hukkakauran torjunta) käyttömäärällä 0,3 l/ha. Tällöin vesiheinäongelma saadaan vähitellen kuriin eikä siemenpankki pääse lisääntymään.

Suurimpaa 50 g/ha käyttömäärää käytetään myös myöhäisessä rikkatorjunnassa, kun rikkakasvit ovat päässeet kasvamaan suuriksi. 

Quelex on raemainen WG- formulaatio, eli se on erittäin helppo käyttää ja se tarvitsee kiinnitteen.

Voidaan käyttää myös kokoviljasäilörehulle, kun huomioidaan 37 vuorokauden varoaika.

Edut

Quelex on kehitetty nykypäivän viljelijän tarpeisiin. Sen kumpikin tehoaine toimii tehokkaasti viileissä olosuhteissa eikä ilmankosteus vaikuta merkittävästi sen tehoon, jolloin ruiskutusajankohta voidaan valita joustavasti ilman olosuhteista johtuvaa tehon heikkenemistä. Lisäksi Quelexin käyttöaika on hyvin laaja, aina lippulehden tupen turpoamiseen asti eli vielä lippulehtivaiheen jälkeen (kauralla pensomisen loppuun). Quelexin ansiosta rikkakasvien torjunta viljoilta on nyt huoletonta ja helppoa.

Quelexin toisen tehoaineen Arylexin ansiosta Quelexin käyttö ehkäisee laajasti pienannosaineresistenssin kehittymistä. Lisäksi Quelexillä saadaan torjuttua jo pienannosaineille kestäviksi kehittyneet rikkakasvit. Arylex kuuluu eri tehoaineryhmään kuin resistenttiherkät gramma-aineet sekä on tehoaineryhmässään - synteettisissä auksiineissa - poikkeuksellisen laajatehoinen ja tehoaa jo alhaisissakin lämpötiloissa.

Quelex ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa eikä se rajoita oljen käyttöä.

Arylex-tehoaineen ansiosta Quelexin teho herkimpiin rikkakasveihin näkyy pellolla parhaimmillaan alle vuorokaudessa, jolloin tuotteen toiminta on helppo todeta jo hyvin pian ruiskutuksen jälkeen.

Viljelykasvit

Kaura

Ohra

Ruis

Ruisvehnä

Vehnä

Tekniset tiedot

Tehoaineet:
100 g/kg Arylex (halauksifeeni-metyyli) + 100 g/kg florasulaami

Pakkauskoko:
500 g

Formulaatio:
WG

Suositellut käyttömäärät:
Syysviljat: 50 g/ha + kiinnite
Kevätviljat, paitsi kaura 40 - 50 g/ha + kinnite
Kaura: 25 g/ha + kiinnite, suositellaan tankkiseosta toisen rikkakasvien torjunta-aineen kanssa.

Käyttöaika:
Syysviljat: BBCH 23-45
Kevätviljat, paitsi kaura: BBCH 13-45
Kaura: BBCH 20-32

Vesimäärä:
100-300 l/ha.

Kiinnite:
Suositellaan käytettäväksi kiinnitteen (0,1 l/ha) kanssa.

Sateenkesto:
1 tunti

Ruiskutusolosuhteet:
Joustava. +2°C – 25°C, ilmankosteus ei vaikuta merkittävästi tehoon. Erittäin kuivissa olosuhteissa voi esiintyä tehon alenemista.

Rajoitukset:
Ei saa käyttää pohjavesialueilla. Ei rajoita seuraavaa viljelykasvia eikä peräkkäiskäytön rajoitusta.

Etäisyys vesistöistä 3 m.

Varoaika:
Varoaika ennen tuleentumista korjattavalle viljalle 37 vrk.

Tankkiseokset:
Soveltuu erinomaisesti tankkiseoksiin. Voidaan sekoittaa myös esim. joidenkin hukkakauran torjunta-aineiden kanssa. Lue lisää suositelluista tankkiseoksista jälleenmyyjän sivustolta.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.

Tehotaulukko

Syysviljat Käyttömäärä g/ha
50
Hukanputki
Jauhosavikka
Rikkasinappi
Peltovillakko
Kierumatara
Peltolemmikki
Pihatähtimö
Karheapillike
Peltokurjennokka
Lutukka
Peltoemäkki
Saunakukka
Ruiskaunokki
Hanhentatar
Kiertotatar
Pihatatar
Jääntirapsi
Kurjenpolvet
Punapeippi
Silkkiunikko
Ukontatar
Piharatamo
Kevätviljat Käyttömäärä g/ha
25 40* 50*
Hukanputki  
Jauhosavikka  
Rikkasinappi
Peltovillakko  
Kierumatara
Peltolemmikki
Pihatähtimö
Karheapillike  
Peltokurjennokka  
Lutukka
Peltoemäkki
Saunakukka
Ruiskaunokki  
Hanhentatar
Kiertotatar
Pihatatar  
Jääntirapsi
Kurjenpolvet
Punapeippi
Silkkiunikko  
Ukontatar  
Piharatamo  

Viljelijäkokemuksia