Korvetto

Herbisidi

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syysrapsilta keväällä. Korvetto on tehoiltaan omaa luokkaansa syysrapsin rikkakasvien torjuntannassa verrattuna aiemmin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Korvetto tehoaa Arylexin ansiosta erinomaisesti muun muassa mataraan ja savikkaan, mutta myös pihatähtimöön, jota ei aiemmin syysrapsista ole saatu torjuttua.

Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Korvetto on valikoiva lehtivaikutteinen leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aine syysrapsille kevätkäyttöön. Korvetto tehoaa mm. savikkaan, pelto-ohdakkeeseen, mataraan, saunakukkaan, ruiskaunokkiin, punapeippiin ja peltoemäkkiin. Syysrapsit, joiden aluskasvina on heinä, voidaan ruiskuttaa Korvettolla. Ruiskutus voidaan aloittaa kun ilman lämpötila on vähintään + 10 °C.

Korvetto sisältää kahta tehoainetta Arylex:ia ja klopyralidia. Molemmat tehoaineet kuuluvat synteettisten auksiinien ryhmään ja vaikuttavat pääasiassa lehtien kautta. Korvetton vaikutus näkyy herkillä rikkakasveilla muutaman päivän kuluttua käsittelyn jälkeen. Lopullinen teho on nähtävissä noin 4-6 viikon kuluttua käsittelystä.

Korvetto tehoaa erinomisesti seuraaviin rikkakasveihin:

Ohdakkeet, savikka, matara, peippi, ruiskaunokki, emäkki, kurjenpolvi, saunakukka, silkkiunikko, peltovillakko ja apila. Korvetto tehoaa hyvin myös pihatähtimöön sen ollessa pientä (< 5cm)

Viljelykasvit

Rapsi

Syysrapsi

Tekniset tiedot

Tehoaineet:
120 g/l klopyralidi + 5 g/l Arylex (halauksifeeni-metyyli)

Pakkauskoko:
3 litraa

Formulaatio:
EC

Suositellut käyttömäärät:
1 l/ha

Käyttöaika:
BBCH 30-50: Keväällä kukkavarren pituuskasvun alusta – ennen kuin ensimmäiset nuput näkyvät

Vesimäärä:
100-300 l/ha

Kiinnite:
Ei tarvetta kiinnitteelle

Sateenkesto:
1 tuntia

Ruiskutusolosuhteet:
Korvetto käsittely tehdään keväällä, parhaan tuloksen saavuttaaksesi käsittele rikat niiden ollessa pieniä. Voimakas kasvien välinen kilpailu tehostaa vaikeasti torjuttavien rikkakasvien torjuntaa. Optimaalinen ruiskutusajankohta on lämpötilan ollessa yli 10°C. Hyvä teho unikkoon, savikkaan, mataraan, punapeippiin ja peltoemäkkiin saavutetaan alemmissakin lämpötiloissa. Vältä ruiskuttamista ajanjaksona joilloin on odotettavissa hallaa.

Rajoitukset:
Soveltuu pohjavesialueille. Etäisyys vesistöistä 3 m.

Korvetolla käsitellyt kasvinosat, jotka eivät ole hajonneet voivat vioittaa arkoja kasveja kuten peruna ja muut Solanum-suvun kasvit, herne, härkäpapu, papu, apila, lupiini ja muut palkokasvit, porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset kasvit. Siksi herkkien kasvien viljelyä lohkolla, jossa edellisenä vuonna on käytetty Korvettoa, tulee välttää. Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei tule käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa.

Käsitellyllä alalla voidaan käyttää klopyralidia sisältäviä valmisteita aikaisintaan 125 vuorokautta Korveton tai muun klopyralidia sisältävän valmisteen käytöstä lukien.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.

Tehotaulukko

Korvetto teho 1,0 l/ha
Peltosauramo x
Ruiskaunokki x
Jauhosavikka x
Pelto-ohdake x
Litutilli x
Peltoemäkki x
Kierumatara x
Liuskakurjenpolvi x
Pehmytkurjenpolvi x
Pihakurjenpolvi x
Sepiväpeippi x
Punapeippi x
Kamomillasaunio x
Saunakukka x
Ruisunikko x
Silkkiunikko x
Peltovillakko x