Paikka: Kokemäki 2020

Viljelykasvi: Kevätvehnä

Tankkiseos: Quelex 33 g/ha + Refine® Super SX®20 g/ha + kiinnite 0,1 l/ha

Kohderikkakasvit: Valvatti, pillike ja matara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Tilalla käytettiin Quelex Combo pakkausta rikkakasvien torjunnassa kaudella 2020. Alla esimerkit kahdelta lohkolta, joilla toisella oli kova valvattipaine ja toisella paljon pillikettä ja mataraa. Molemmilla lohkoilla Quelex Combo hoiti tehtävänsä mallikkaasti ja vehnäkasvustot olivat puhtaat rikkakasveista ruiskuttamattomia alueita lukuunottamatta.

 

Kuva 1. Tällä lohkolla ruiskuttajalla oli käynyt virhe päisteessä ja hän oli sulkenut reunimmaiset lohkot liian aikaisin päisteeseen tultaessa. Näissä ruiskuttamattomissa alueissa on paljon valvattia, mutta Quelex Combo on pitä  nyt valvatin hyvin kurissa.

 

Kuva 2. Toisella lohkolla oli runsaasti pillikettä ja mataraa. Quelex Combo on erittäin tehokas molempiin näihin rikkakasveihin, joten ruiskutettu alue (oikealla) oli täysin puhdas. Vasemmalla käsittelemätön alue.