Broadway™ Star 

Broadway™ Star on uutuus kevät- ja syysvehnän, rukiin sekä ruisvehnän laajatehoiseen rikkakasvien torjuntaan. Käyttövalmiilla kahden tehoaineen valmisteella on mahdollista torjua viljelyksen heinämäiset sekä leveälehtiset rikkakasvit laajatehoisesti. Broadway Starin korkea pyroksulaamipitoisuus varmentaa tehoa erityisesti heinämäisiin rikkakasveihin; juolavehnään, hukkakauraan, luohoon sekä rikkapuntapäähän, samalla sillä saadaan torjuttua myös leveälehtisen rikkakasvit mm. saunakukka, pihatähtimö, savikka, orvokki, ruiskaunokki sekä kiertotatar.

Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Broadway Star soveltuu erittäin hyvin syysvehnän ja rukiin rikkakasvien torjuntaan. Se on varmatoiminen ja ruiskutuslämpötila on joustava: +6-20°C. Käyttö voidaankin aloittaa kun rikat ovat itäneet ja kasvussa, ei kuitenkaan ennen tai jälkeen hallayön.

Kevätvehnältä Broadway Starilla saadaan torjuttua kaikki tärkeimmät heinämäiset ja leveälehtiset rikkakasvit. Broadway Star:illa on tehoa juolavehnään, kun ruiskutus tehdään juolavehnän 3-4 lehtiasteella. Jotta juolavehnään saadaan pitkäaikainen vaikutus, tulee Broadway Star ruiskutusta täydentää glyfosaattiruiskutuksella sadonkorjuun jälkeen.

Broadway Star on erittäin helppo käyttää. Se takaa joustavan viljelykierron eikä se rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa.


Viljelykasvit

Ruis

Ruisvehnä

Vehnä


Tekniset tiedot

Tehoaineet:
70,8 g/kg pyroksulaami + 14,2 g/kg florasulaami

Pakkauskoko:
1 kg

Formulaatio:
WG

Suositellut käyttömäärät:
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä: 160-265 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Kevätvehnä: 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Käyttöaika:
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä: BBCH 20-32
Kevätvehnä: BBCH 21-32

Vesimäärä:
100-300 l/ha.

Kiinnite:
Käytetään aina yhdessä Dassoil kiinnitteen kanssa (0,5 l/ha)

Sateenkesto:
1 tunti

Ruiskutusolosuhteet:
Broadway Star -valmisteen ruiskutus voidaan aloittaa, kun ilman lämpötila on +6°C ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Vältä käsittelyä hyvin kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa tai ennen hallayötä.

Varoaika:
30 vrk

Rajoitukset:
Ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Ei peräkkäiskäytön rajoitusta.

Broadway Star -valmisteella keväällä käsitellyn kasvuston sadonkorjuun jälkeen ei ole viljelyrajoituksia millekään kasville, lohkolle voi kylvää myös syysöljykasveja.

Etäisyys vesistöistä 3 m

Tankkiseokset:
Broadway Staria ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksaproppia tai kasvunsääteiden, jotka sisältävät trineksapakki-etyyliä, mepikvattikloridia, prohexadionia tai etefonia. Suositeltava ruiskutusväli näihin valmisteisiin on vähintään 7 päivää.

Broadway Star-valmistetta ei yleensä suositella käytettäväksi kasvunsääteiden kanssa. Syysviljoilla ja kevätrukiilla voidaan kuitenkin käyttää klormekvattikloridivalmisteen alinta suositeltua määrää tankkiseoksena. Suositeltava ruiskutusväli muihin kasvunsääteisiin tai korkeampaan klormekvattikloridivalmisteen määrään on vähintään 7 päivää.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.


Viljelijäkokemuksia

Kokemuksia Broadway Star:sta 2018

Broadway Star oli usealla tilalla kokeilussa kasvukaudella 2018. Se pääsi näyttämään ominaisuuksiaan haastavissa torjuntaolosuhteissa, kun rikat olivat kasvaneet kuivissa oloissa ja sitkeitä torjua. Kuivuudesta huolimatta Broadway Star suoriutui tehtävästään varmasti, eikä se jättänyt rikoille mahdollisuutta. Tehot niin leveälehtisiin rikkakasveihin, kuten 2018 kesällä hankalasti torjuttavaan savikkaan sekä heinämäisiin rikkakasveihin olivat erittäin hyviä ja viljelijät olivat Broadway Stariin todella tyytyväisiä.

Alla 2018 kesältä kokemuksia rikkakasvien torjunnasta Broadway Starilla kevätvehnälohkolta Koskuelta. Lohkolla oli juolavehnäongelma, jonka takia lohko ruiskutettiin Broadway Starilla. Leveälehtisistä rikoista ongelmana oli erityisesti savikka. Broadway Star piti juolavehnän lohkolla hyvin kurissa koko kasvukauden ajan, eikä se päässyt haittamaan vehnän kasvua. Broadway Star puhdisti pellon muutenkin tehokkaasti rikoista ja viljelijä oli tyytyväinen näkemäänsä.

Kuvassa vasemmalla käsittelemätön ja oikealla sekä ylhäällä Broadway Star 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha. Teho juolavehnään on ollut erinomainen ja kevätvehnäpelto on muutenkin puhdas rikkakasveista.


Tehotaulukko

  Broadway Star
  Kevätvehnä Syysvehnä, ruis, ruisvehnä
Rikkakasvi 150 g/ha 200 - 265 g/ha
Juolavehnä X X
Luoho X X
Hukkakaura X X
Lutukka X X
Jauhosavikka X X
Peltoemäkki - X
Kirjopillike X X
Karheapillike X X
Kierumatara X X
Peltomatara X X
Punapeippi - X
Linnunkaali - X
Saunakukka Peltosaunio X X
Pihasaunio  X X
Peltolemmikki X X
Pihatatar - X
Kiertotatar - X
Ukontatar - X
Peltovillakko X X
Rikkasinappi X X
Peltovalvatti X X
Peltohatikka X X
Pihatähtimö X X
Peltotaskuruoho X X
Peltotädyke X X
Ketotädyke X X
Pelto-orvokki X X