28.2.2024

Viljan juuriston kehitystä voidaan parantaa – Ympact ravinnepeittaus auttaa kasvin vauhtiin keväällä

Something went wrong. Please try again later...
Ympact article pic.png
Ympact article pic.png

Viime kesänä suurin kevätviljojen satoa rajoittanut tekijä oli vedenpuute. Hyvä juuriston kehitys on merkittävässä osassa siinä, miten hyvin kasvi pystyy käyttämään maaperässä olevan veden hyväkseen. Juuriston kehitykseen voidaan vaikuttaa Ympact ravinnepeittausvalmisteella.

Ympactin ainutlaatuinen koostumus

Ympact on viljan siementen käsittelyyn kehitetty ravinnepeittausvalmiste, jonka raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvää ligniiniä. Tuotteen valmistusprosessia ligniiniä käsitellään ja siihen sidotaan itämisen kannalta tärkeimpia ravinteita – kuparia, mangaania ja sinkkiä. Ravinteet sidotaan ainutlaatuisiin molekyylirakenteisiin, joiden ansiosta ne ovat itävälle siemenelle erittäin helposti saatavilla. Ympactin sisältämät orgaaniset yhdisteet yhdessä ravinteiden kanssa vaikuttavat merkittävästi käsitellyn siemenen alkukehitykseen.

Parempi juuristo Ympactin avulla

Ympact vaikuttaa kasvissa monella tavalla. Se parantaa itämistä, tasaa ja nopeuttaa orastumista sekä tehostaa juuriston kehitystä. Erityisesti se parantaa juurikarvojen kehitystä. Juurikarvoilla on kasvissa erittäin tärkeä tehtävä, sillä kasvi ottaa maasta tarvitsemansa ravinteet sekä veden juurikarvojen avulla. Mitä enemmän juurikarvoja, sen tehokkaammin kasvi saa maasta tarvitsemansa. Ympact ei kuitenkaan korvaa kemiallista peittausta, koska sillä ei ole vaikutusta kasvitauteihin.

Vasemmalla pelkällä kemiallisella peittausaineella peitattu siemen ja oikealla kemiallisen peittausaineen lisäksi Ympact-ravinnepeittausaineella peitattu kevätvehnä. Haastavissa kevään 2023 orastumisolosuhteissa Ympact käsittely on parantanut viljan orastumista. 

Erittäin helppokäyttöinen valmiste

Hyvien biologisten ominaisuuksiensa lisäksi Ympact on helppokäyttöinen ja soveltuu erittäin hyvin tilapeittaukseen. Sitä löytyy myös kaikista Hankkijan sertifioiduista siemenistä.

Ympactin käyttömäärä on pieni 0,7 l/1000 kg siementä ja se toimii erinomaisesti erilaisilla tilapeittauslaitteilla. Ympact on hyvin juokseva neste ja se voidaan sekoittaa yleisimpien kemiallisten peittausaineiden kanssa. Kemiallista peittausainetta normaalisti laimennetaan vedellä, jolloin osa vedestä yksinkertaisesti korvataan Ympactilla.

Ravinnepeittaukseen yleisesti yhdistetty siemenen heikko juoksevuus kylvökoneessa ei myöskään ole ongelma Ympactia käytettäessä. Ympactia on testattu laajasti erilaisilla kylvökoneilla sekä viljalajeilla ja on havaittu, ettei Ympact käsittely heikennä siemenen juoksevuutta kylvökoneessa edes kauralla. Joissain tilanteissa siemenen juoksevuus on Ympact käsittelyn ansiosta jopa parantunut.

Lue lisää Ympact valmisteesta täältä: https://www.corteva.fi/tuotteet-ja-ratkaisut/biologicals/fertilizant-tratament-samanta-ympact.html

Katso viljelijän kokemuksia Ympactin käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=IiI4ALD5GEk  ja  https://www.youtube.com/watch?v=h28BOgjZBbM

Ympact pic 3.png
Ympact pic 3.png

Ympact käsittely parantaa ja nopeuttaa juuriston kehitystä. Vain kemiallisella peittausaineella peitattu siemen vasemmalla ja Ympactin sekä kemiallisen peittausaineen yhdistelmä oikealla.