SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33

Biologinen SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 ‑säilöntäaine on uuden sukupolven Lactobacillus buchneri ‑kantaan perustuva yhdistelmätuote. Se parantaa maissisäilörehun aerobista stabiiliutta ja käymistä ja siten eläinten tuottavuutta. Lisäetuna on, että aerobinen stabiilius saavutetaan nopeasti.

SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 takaa hyvän käymisen sekä hyvän säilyvyyden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja nopeuttaa aerobisen stabiiliuden saavuttamista.

 

 

Vesiliukoinen tuote, sopii käytettäväksi Pioneer Appli-Pro®‑pienannostelijoiden tai suurempia vesimääriä käyttävien annostelijoiden kanssa

Käyttökohteet

  • Normaalit rehunteko-olosuhteet
  • Maissisäilörehu kuiva-ainepitoisuus 28–40%

 

Edut:

  • Nopea pH:n lasku
  • Vähäisemmän jälkilämpenemisvaaran ansiosta vähentää hävikkiä ruokinnan aikana
  • Parantaa säilörehun laatua: alhainen loppuvaiheen pH ja suotuisa käymishappojen profiili
  • Jatkuvasti maittavaa rehua lehmien edessä
  • Aerobinen stabiilius 7–14 päivässä
 

Näin SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 toimii:

Jo lyhyen käymisen jälkeen pH laskee hyvin nopeasti ja voimakkaasti siilon keskellä ja kriittisissä alueilla. SILA-BAC®  Mais Kombi Rapid React® 11C33 ‑säilöntäaineella käsitellyssä säilörehussa etikkahappopitoisuuden on osoitettu olevan suurempi kuin käsittelemättömässä säilörehussa jo lyhyen ajan kuluttua rehunteosta. Säilörehun suurempi etikkahappopitoisuus vähentää hiivojen ja homeen kasvua ja parantaa aerobista stabiiliutta eläinten syöntiä heikentämättä.

SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 -säilöntäaineella käsitellyn säilörehun pH-arvo (22 maatilan keskiarvo)

Lähde: Tilakokeet, Saksa 2019

 

SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 -tynnyrikoe:

Tynnyrit avattiin 10 päivän kuluttua rehunteosta ja kuva otettiin 7 päivän kuluttua avaamisesta. Käsittelemättömiin verrannesäilörehuihin verrattuna SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 ‑säilöntäaineella käsiteltyjen maissisäilörehujen lämpötila oli noussut tynnyreissä vähemmän

Lämpötilan seuranta käsittelemättömässä ja SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React® 11C33 ‑säilöntäaineella käsitellyssä tynnyrissä


Lähde: Institut für Landtechnik der Universität Bonn (Bonnin yliopiston maatalousteknologian laitos)

 

 

Bakteerikannat:

LN 7125 Lactobacillus buchneri, LN 4637 Lactobacillus buchneri, LP 286 Lactobacillus plantarum, LP 329 Lactobacillus plantarum