Tombo

Herbisidi

Tombo- kun on tarpeen löytää laajatehoinen ja varmatoiminen valmiste rikkakasvien torjuntaan, joka tehoaa laajasti peltojen ongelmarikkoihin. Tombo on erinomainen vaihtoehto rikkakasvien torjuntaan syysvehnältä ja rukiilta sekä myös kevätvehnältä. Tombolla saadaan teho kaikkiin viljapeltojen merkittävimpiin rikkakasveihin yhdestä purkista. Tombo torjuu tehokkaasti leveälehtiset rikat mm. saunakukan, jauhosavikan, mataran, pillikkeen, vesiheinän sekä sillä saadaan hyvä teho myös orvokkiin, ohdakkeeseen ja valvattiin sekä pujoon. Tombo torjuu myös mm. hukkakauran, juolavehnän ja luohon.

Lisätietoja tuotteesta

Käyttö

Tombo on tarkoitettu leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä. Se on lehtivaikutteinen valmiste ja tarkoitettu kevätkäyttöön. Käyttöaika pensomisen alusta aina korrenkasvun alkuun saakka. Tombolla on myös kasvunsäädevaikutusta, minkä vuoksi sekoittamista kasvunsääteisiin ei suositella.

Soveltuu hyvin syysviljojen ruiskutukseen, sillä ruiskutuslämpötila on joustava: +5-20° ja teho syysviljojen pahimpiin rikkakasveihin on erinomainen. Myös kevätvehnän rikkatorjunnassa Tombo on omaa luokkaansa.

Tombo ei tarvitse tankkiseoskumppania, riittää kun lisätään Dassoil-kiinnite.

Torjuttaessa juolavehnää suositellaan glyfosaattiruiskutusta sadonkorjuun jälkeen pitkäaikaisen tehon varmistamiseksi.

Tombo soveltuu tiloille, joilla on viljelykierrossa viljoja, öljykasveja, nurmia ja maissia.

Viljelykasvit

Ruis

Ruisvehnä

Vehnä

Tekniset tiedot

Tehoaineet:
50 g/kg pyroksulaami + 25 g/kg florasulaami + aminopyralidi 50 g/ha

Pakkauskoko:
1 kg

Formulaatio:
WG

Suositellut käyttömäärät:
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä: 200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Kevätvehnä: 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha

Käyttöaika:
BBCH 21-32 – pensomisen alusta, pensomisen loppuun

Vesimäärä:
100-300 l/ha.

Kiinnite:
Käytetään aina yhdessä Dassoil kiinnitteen kanssa (0,5 l/ha)

Sateenkesto:
1 tunti

Ruiskutusolosuhteet:
Optimaalinen ruiskutusajankohta on lämpötilan ollessa 5 -20°C. Vältä ruiskuttamista hyvin kuivissa tai lämpimissä olosuhteissa. Myös ruiskuttamista ennen hallaa on vältettävä.

Rajoitukset:
Ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Ei peräkkäiskäytön rajoitusta.

Etäisyys vesistöistä 3 m

Herkät viljelykasvit ja viljelykierto:
Hyväksyttyjen kasvien kevätkäsittelyn ja sadonkorjuun jälkeen voidaan viljellä lohkolla viljoja, öljykasveja, maissia ja heinää.

Valmisteen sisältämän aminopyralidin takia alla mainitut kasvit ovat arkoja Tombolle. Tämän vuoksi on odotettava 12-24 kuukautta TOMBO- käsittelyn jälkeen, ennen kuin kylvetään seuraavia arkoja kasveja:

14 kuukautta:
Peruna ja muut koisokasvit, sokerijuurikas, sipuli, porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit

24 kuukautta:
Herne, härkäpapu, lupiini ja muut palkokasvit. Kurkku, salaatti ja muut mykerökukkaiset kasvit

Olkien käsittely ja kasvijätteet

Viljaa, öljykasveja, heinää ja maissia voidaan kylvää pellolle, jolle on levitetty Tombolla käsiteltyä olkea tai tilajätettä (lanta).

Tombo -valmisteella käsiteltyjen kasvustojen kasvinosia ei saa käyttää kasvihuoneessa, kompostissa, herkkusienien kasvatuksessa eikä katteena.

Seuraavaa ohjetta voidaan noudattaa oljen käytössä, jos Tomboa on käytetty enemmän kuin 0,1 kg/ha:

-       Olkea, joka on peräisin Tombolla käsitellystä kasvustosta, voidaan myydä ainoastaan teollisiin tarkoituksiin tai poltettavaksi energiaksi.

-       Tombolla käsitellyn kasvuston olki tai tilajäte (ei liete), joka sisältää käsiteltyä olkea:

o   Voidaan sekoittaa milloin tahansa maahan ennen viljojen, öljykasvien, heinien tai maissin kylvöä

o   Sekoitettava maahan vähintään 7 kuukautta ennen kuin kylvetään Tombolle arkoja kasveja

Tankkiseokset:
Tomboa ei saa ruiskuttaa tankkiseoksena Bumber 25EC/Tilt 250 EC –valmisteen kanssa sakkautumisriskin vuoksi. Tomboa ei saa sekoittaa lehtilannoitteiden kanssa. Tomboa ei saa sekoittaa etefonia, trineksapakki-etyyliä tai proheksadionikalsiumia sisältävien tuotteiden kanssa kasvunsäädevaikutuksen lisääntymisen ja kasvustovaurioiden riskin vuoksi. Käsittelyiden välin tulisi olla vähintään 7 vrk.

Tutustu huolellisesti etikettiin ennen käyttöä.

Tehotaulukko

  Kevätvehnä 150 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil Syysvehnä, ruis, ruisvehnä 200 g/ha + 0,5 l/ha Dassoil
Peltosaunio x x
Ruiskaunokki x x
Hukkakaura x x
Lemmikki x x
Linnunkaali x x
Juolavehnä x x
Kierumatara x x
Jääntiperuna x x
Jääntirapsi x x
Jauhosavikka x x
Ohdake x x
Pihatatar x x
Unikko x x
Pihatähtimö x x
Kiertotatar x x
Peltovalvatti x x
Rikkasinappi x x
Luoho x x
Pelto-orvokki x x

Viljelijäkokemuksia

Kokemuksia Tombosta

Tombo tuli markkinoille 2017 ja on jo nyt vakiinnuttanut paikkansa vehnän ja rukiin viljelijöiden työkalupakissa. Tombolla on useita tyytyväisiä käyttäjiä viime vuosien ajalta, erityisesti sen erinomaisesta tehosta ohdakkeeseen ja valvattiin, sekä juolavehnään ja hukkakauraan on pidetty.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki tyytyväiseltä Tombon käyttäjältä Pohjanmaalta. Lapualaisviljelijä ruiskutti kevätvehnälohkolle Tomboa, joka puhdisti lohkon täydellisesti rikoista valtavasta rikkapaineesta huolimatta. Viljelijä havaitsi ruiskutusta seuraavana vuonna lohkolla myös yhden Tombon isoista vahvuuksista – pitkäaikaisen tehon ohdakkeeseen ja valvattiin. Lohkolta oli selvästi havaittavissa edellisen vuoden käsittelemätön alue rapsin seassa. Edellisen vuoden nollaruudussa kasvoi runsaasti ohdaketta ja valvattia, kun Tombolla käsitelty alue oli puhdas näistä hankalasti torjuttavista rikkakasveista.

Kuvassa vasemmalla Tombo ja oikealla käsittelemätön. Teho ohdakkeeseen ja valvattiin sekä muihin leveälehtisiin rikkoihin on ollut erinomainen ja pelto on puhdas rikkakasveista valtavasta rikkapaineesta huolimatta.

Tombo tehoaa myös erinomaisesti juolavehnään, kuten tällä Lapualaisella lohkolla 2019. Oikealla ruiskun leveys ruiskutettuna Tombolla ja vasemmalla ruiskuttamaton ruiskun leveys.